Yapay Zekâ Araçlarıyla Kendi Siyasi Partimizi Yarattık!

Yapay Zekâ Araçlarıyla Kendi Siyasi Partimizi Yarattık!

Bu isteğimiz bizi evvel ChatGPT’nin kapısına götürdü. Yapay zeka aracına; siyasi partinin ismini, ideolojisini, vaatlerini, maksatlarını ve bu partinin lideri de dahil olmak üzere bir siyasi partiyi oluşturan temel öğelerin hepsini sorduk. Sonrasında ise aldığımız bu bilgileri Midjourney ile görsellere dönüştürdük. 

Yarattığımız bu siyasi partinin ne kadar başarılı olduğunu da görmemiz gerekiyordu, bu sebeple seçimlere soktuk ve hatta partinin genel lideriyle röportaj bile yaptık.

Not: Görsellerdeki yazıları okuyamayanlar için ChatGPT’den aldığımız cevapların hepsini, üzerinde hiçbir müdahale yapmadan altlarındaki kutucuklara ekledik. Dilerseniz yanıtları bu kutucuklardan okuyabilirsiniz. 

Partimiz; sürdürülebilirliğe ve teknolojik gelişmelerden geri kalmamaya ehemmiyet veriyor. Birebir vakitte insanların daha gelişmiş, barışçıl bir ortamda yaşamasını istiyor. İsmi de hayli farklı.

Tabii, hayali bir siyasi parti oluşturmak için ideoloji ve amaçlar belirleyebilirim. Fakat, belirtmeliyim ki bu parti büsbütün hayal eseri olacak ve gerçek siyasi partilerin rastgele birini yahut rastgele bir siyasi kanıyı yansıtmayacaktır. Örneğin, “geleceğin partisi” isimli bir parti hayal edebiliriz. Bu parti, sürdürülebilirlik ve teknolojik gelişmeye odaklanarak geleceği şekillendirmeyi hedefleyebilir. İdeolojisi, dünya çapında ortak bir emel etrafında birleşmek ve insanlığı daha güzel bir geleceğe taşımak olabilir. Bu parti, etraf dostu siyasetleri destekleyebilir ve yenilenebilir güç kaynaklarını teşvik edebilir. Ayrıyeten, teknolojik gelişme için yatırım yaparak, bilim ve teknoloji alanlarında daha fazla araştırma ve geliştirme yapılmasını sağlayabilir. Partinin başka amaçları ortasında, global işbirliğini artırmak, savaş ve terörizmi önlemek, toplumsal ve ekonomik eşitliği sağlamak ve dünya genelinde barışı teşvik etmek olabilir. Özetle, bu hayali siyasi parti, sürdürülebilirlik, teknolojik gelişme, global işbirliği ve barış için çalışan bir parti olarak tasarlanabilir. Fakat tekrar belirtmeliyim ki, bu yalnızca hayalî bir parti fikridir ve gerçek dünya siyaseti ile ilgisi yoktur.

Bu ismi bir yerlerden hatırlıyor olabilirsiniz lakin ChatGPT, Midjourney üzere yapay zeka araçlarının yaratıcılıklarının bir hududu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu sebeple elbette söyledikleri, yaptıkları her şey bize bir yerden tanıdık gelebilir. 

Sonuçta bu devranda kimseye itimat olmaz. Belki de parti lideri, ülkeyi diktatör üzere yönetmek istiyor; nereden bileceğiz? Bu sebeple Geleceğin Partisi’nin amaçlarını biraz daha ayrıntılı öğrenelim ki başımıza gelebilecekleri bilelim.

Geleceğin Partisi’nin maksatları, toplumsal, ekonomik ve çevresel açılardan sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktır. Bu doğrultuda, parti aşağıdaki maksatları ve vaatleri sunabilir: 
 1. Sosyal adalet: Parti, toplumun tüm kesitlerine eşit fırsatlar ve adaletli bir paylaşım sağlayacak siyasetleri benimseyecektir. Eğitim, sıhhat, iş imkanları ve gelir dağılımı üzere mevzularda adil ve kapsayıcı bir yaklaşım benimseme kelamı verebilir.
 2. Ekonomik kalkınma: Parti, inovasyon ve teknolojiye yatırım yaparak, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve kalkınma amaçlarını benimseyebilir. Yatırım teşvikleri, girişimcilik dayanakları ve istihdam yaratacak projeler ile ekonomik refahın artırılması vaat edilebilir.
 3. Çevre muhafaza: Parti, iklim değişikliği ve etraf kirliliği üzere mevzulara öncelik vererek, etraf müdafaa siyasetleri ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri geliştirebilir. Pak güç kaynaklarına geçiş, atık idaresi, etraf dostu eserlerin teşviki üzere mevzularda adımlar atmayı vaat edebilir.
 4. Demokrasi ve insan hakları: Parti, demokratik bir yapıyı koruyarak insan haklarına hürmet gösterecek ve özgürlükleri savunacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ve azınlık hakları üzere hususlarda siyasetler geliştirerek, toplumda adil bir yapı oluşturma gayesi taşıyabilir.
 5. Uluslararası işbirliği: Parti, memleketler arası alanda işbirliği yaparak, öteki ülkelerle dostça ilgiler kuracak ve global problemleri ortak tahlillerle ele alacak bir yaklaşım benimseyebilir.
Bu amaçlar ve vaatler, Geleceğin Partisi’nin sürdürülebilir bir gelecek için çalışmayı taahhüt eden bir siyasi parti olarak ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Geleceğin Partisi’nin sloganı da geleceğimize odaklanıyor. 

Geleceğin Partisi seçim sloganı olarak “Daha güçlü bir Türkiye için, geleceği birlikte inşa edelim!” biçiminde bir slogan kullanabilir. Bu slogan partinin güçlü bir Türkiye inşa etme gayesini vurgularken, bu gayenin yalnızca birlikte çalışarak gerçekleştirilebileceği bildirisini vermektedir. Tıpkı vakitte “geleceği inşa etmek” sözü de partinin yenilikçi ve ileriye dönük bir yaklaşım benimsediğini vurgulamaktadır.

Partinin logosu ise epey güçlü bildiriler içeriyor. Logoda; dayanışma ve birlikteliği sembolize eden çemberler ve gelecekte oluşabilecek boşlukları doldurmak için harekete geçmemiz gerektiğini hatırlatan boşluklar var. 

Tabii, şöyle bir logo tasarımı düşünebilirsiniz: Logonun merkezinde beyaz bir daire yer alıyor. Bu daire, sade ve minimalist bir dizayna sahip olacak halde tasarlanabilir. Dairenin etrafında ise üç adet çember yer alıyor. Bu çemberlerin renkleri mavi, kırmızı ve yeşil olabilir. Bu renkler, Türkiye bayrağındaki renkleri çağrıştırarak partinin milliyetçi yanını vurgulayabilir. Çemberlerin ortasındaki boşluklar, bir ortada çalışmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin sembolü olarak yorumlanabilir. Birebir vakitte bu boşluklar, gelecekte oluşabilecek boşlukları doldurmak için harekete geçmek gerektiği iletisini da verebilir. Logonun altında ise partinin sloganı olan “Daha güçlü bir Türkiye için, geleceği birlikte inşa edelim!” yer alabilir. Slogan, tekrar minimalist bir font kullanılarak yazılabilir. Bu tasarım, partinin maksatlarına uygun, milliyetçi ve birleştirici bir ileti veren bir logo olabilir.

Belli ki Geleceğin Partisi’nin lideri geleceğe ehemmiyet veren, aydın bir insan. Tamam da bu partinin genel lideri kim? 

Tabii, hayali bir önder yaratabilirim. Geleceğin Partisi’nin başkanı, gözü pek, vizyoner ve liderlik özellikleri yüksek bir kişi olmalıdır. Bu özelliklere sahip bir başkan için şöyle bir profil oluşturabilirim:
İsim: Deniz Aydın
Yaş: 45
Eğitim: Siyaset Bilimi ve Memleketler arası İlişkiler
Deneyim: Daha evvel kamu hizmeti alanında çalışmış ve liderlik tecrübesi bulunan biri. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faal olarak yer almış, toplumsal adalet, etraf muhafaza ve insan hakları üzere mevzularda çalışmıştır. İş dünyasında da yer alan Aydın, inovasyon ve teknolojiye yatırım yaparak, ekonomik büyüme ve kalkınma sağlama gayesi taşıyan projelere liderlik yapmıştır.
Vizyon: Deniz Aydın, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmayı taahhüt eden Geleceğin Partisi’nin başkanı olarak, toplumsal adalet, ekonomik kalkınma ve etraf müdafaa üzere mevzularda vizyon sahibi bir başkandır. İnsan haklarına ve demokrasiye hürmet gösteren, memleketler arası işbirliğini önemseyen bir yaklaşıma sahip olan Aydın, Geleceğin Partisi’nin maksatlarına ulaşması için liderlik yapacaktır.
Kişilik: Aydın, yürekli, kararlı ve özverili bir önderdir. Adaletli ve dengeli bir yaklaşıma sahip olan Aydın, grup çalışmasına değer vererek, partinin tüm üyeleriyle birlikte gayelere ulaşmak için çalışacaktır. Tıpkı vakitte yeniliklere açık olan Aydın, inovasyon ve teknolojiye yatırım yaparak, Geleceğin Partisi’nin yenilikçi bir parti olmasını sağlayacak.
Bu profil, Geleceğin Partisi’nin hayali önderi Deniz Aydın’ı tanımlamaktadır.

Deniz Aydın’ı biraz daha ayrıntılandıralım. Mesela nasıl görünüyor? 

Elbette. Hayali önderimiz Deniz Aydın, karizmatik ve etkileyici bir görünüme sahiptir. Yüzü gülerken de önemli görünürken de alımlı bir görünümü vardır. Uzun uzunluklu, zayıf yapılı ve sağlıklı bir vücuda sahiptir. Kahverengi gözlere ve kumral saçlara sahip olabilir. Giysi üslubu çağdaş ve şık olabilir, fakat her vakit rahat ve sade bir tarz tercih eder. Genel olarak Deniz Aydın, kendine güvenen, müspet ve liderlik özellikleri yüksek biri olarak tasvir edilebilir.

Artık “Deniz Hanım” diyebiliriz öyleyse. Deniz Hanım’ı biraz daha yakından tanıyalım. Kendisi sade ve şık bir stile sahip epey hoş bir bayan ve birebir vakitte tam bir İstanbul hanımefendisi. Çünkü İstanbul kendisinin doğup büyüdüğü kent. Bu sebeple partisinin de kalesi üzere. 

Elbette, Deniz Aydın’ın hayali memleketi olarak İstanbul’u seçebiliriz. Lakin hatırlatmak isterim ki Deniz Aydın gerçek bir kişi değil, büsbütün hayali bir karakterdir.

Partinin vermek istediği en önemli mesaj, parti afişlerinde de yer alıyor: 

Geleceğin Partisi afişlerinde parti amblemi, seçim sloganı ve önderi Deniz Aydın’ın fotoğrafı yer alabilir. Ayrıyeten parti programında belirtilen öncelikli gayelere yahut vaatlere de yer verilebilir. Afişlerin tasarımı, parti stratejileri ve kampanya amaçlarına nazaran değişebilir.

Partinin, hangi idare sistemini benimsediği de şimdiden aşikâr oldu. 

Tamamen varsayımsal bir senaryo olması nedeniyle, bu durumda en uygun gördüğüm idare formu parlamenter sistem olacaktır. Bunun nedeni, parlamenter sistemde, hükümetin yasama organı tarafından denetlenmesi ve siyasi partiler ortasında işbirliği ve uzlaşıyı teşvik etmesidir. Bu sayede, farklı siyasi görüşlere sahip partiler ortasında çekişme ve gayret yerine, ortak maksatlara ulaşmak için birlikte çalışma fırsatı sağlanabilir. Ayrıyeten, parlamenter sistemde, halkın seçtiği temsilcilerin hükümet siyasetlerini belirleme ve denetleme gücüne sahip olması, demokratik bir yapı oluşturur.
Midjourney

Geleceğin Partisi’nin seçim kampanyası metninde de ülkemizdeki en büyük sorunlardan kimileri vurgulanıyor. Mitinglerde de her fırsatta bu seçim kampyansındaki gayeleri tekrar ediliyor. 

Tabii, bir seçim kampanyası oluşturabilirim. İşte Geleceğin Partisi’nin seçim kampanyasına yönelik örnek bir metin:
Sevgili Vatandaşlarımız,
Biz Geleceğin Partisi olarak, ülkemizin geleceği için orijinal bir vizyon sunuyoruz. Toplumsal barış, demokratik pahalar ve ekonomik kalkınma üzere temel unsurlarımızla, Türkiye’yi daha da güçlü bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz bugün karşı karşıya olduğu zorluklarla başa çıkmak için yürekle hareket etmek zorundadır. Geleceğin Partisi olarak, ekonomik büyümeyi artırmak, işsizliği azaltmak, eğitimi ve sıhhat hizmetlerini geliştirmek için somut adımlar atacağız. Bizimle birlikte çalışarak, Türkiye’yi daha güçlü, daha adil ve daha refah bir ülke haline getirebiliriz. Geleceğin Partisi, tüm vatandaşlarımızın haklarını ve özgürlüklerini koruyarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapacak, çağdaş bir Türkiye için çalışacaktır. Bizler, Geleceğin Partisi olarak, Türkiye’yi gerçek manada bir demokrasi haline getirmeyi ve toplumsal barışı sağlamayı hedefliyoruz. Siz de bizimle birlikte bu amaçlara ulaşmak için oy verin ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapın.
Teşekkürler,
Geleceğin Partisi.
Midjourney

Öyleyse Geleceğin Partisi’ne biraz da asıl merak ettiklerimizi soralım. Mesela merkez üssü Kahramanmaraş olan sarsıntılar sonrası çok büyük bir yıkıma uğradık. Tekrar emsal bir felaketle karşılaşmamamız için planları neler? 

Geleceğin Partisi olarak, zelzele üzere doğal afetlerle çaba için sıkı bir hareket planı hazırlamayı taahhüt ediyoruz. Kahramanmaraş’taki sarsıntılar, ülkemizdeki sarsıntı riskinin ciddiyetini bir defa daha göstermiştir. Bu nedenle, sarsıntı riskinin yüksek olduğu bölgelerde altyapı çalışmalarına öncelik vererek, binaların güçlendirilmesi ve afet idaresi gruplarının geliştirilmesi üzere mevzulara odaklanacağız. Bunun yanı sıra, afet idaresi sürecinde halkımızın yaşadığı zorlukların azaltılması için de değerli adımlar atacağız. Mağduriyet yaşayan ailelere gereken yardımı sağlayacak, afet sonrası acil müdahale gruplarımız depremzedelerin muhtaçlıklarını karşılamak için hazır olacak. Geleceğin Partisi olarak zelzele riskinin azaltılması için bilimsel datalara dayalı siyasetler üreteceğiz ve afet idaresinde proaktif bir yaklaşım benimseyeceğiz. Bunun için de, afet idaresi konusunda uzmanlaşmış şahıslardan oluşan bir grup kuracağız. Sarsıntı üzere afetlerin önlenemeyeceğini biliyoruz, lakin Geleceğin Partisi olarak doğal afetlerin neden olduğu kayıpları minimize etmek için elinden gelen her şeyi yapacağız. Halkımızın can güvenliği bizim için her şeyden evvel gelmektedir.
Midjourney

E bir de tüm Türkiye’yi ikiye bölen mülteci tartışmaları var. Geleceğin Partisi mültecilerle ilgili nasıl bir yol izleyecek?  

Geleceğin Partisi olarak, insani krizler ve savaşlardan kaçan mültecilere insani yardım ve muhafaza sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, ülkemize sığınan Suriyeli ve Afgan mültecilerin acil gereksinimlerini karşılamak, barınma, besin, sıhhat ve eğitim üzere temel muhtaçlıklarını karşılamak için çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Lakin, sığınmacıların ülkemizdeki varlığına ait sürdürülebilir ve uzun vadeli bir tahlil arayışında da olacağız. Bu çerçevede, Suriye ve Afganistan’daki siyasi ve insani krizlerin tahliline katkı sağlamak için memleketler arası toplumla işbirliği yapacak ve sığınmacıların kendi ülkelerine inançlı bir biçimde dönüşleri için çalışacağız. Öte yandan, mültecilerin topluma ahengi ve entegrasyonu konusunda da çalışmalar yapacağız. Bu çerçevede, Türkçe tahsilini teşvik etmek, mesleksel eğitim ve istihdam fırsatları yaratmak, toplumla uyumlu yaşama maharetlerini geliştirmek için programlar düzenlemeyi planlıyoruz.
Midjourney

Dolar ve Euro da almış başını gidiyor… Fakat Deniz Aydın, bu gidişata “Dur!” demenin o kadar da kolay olmadığının farkında. 

Geleceğin Partisi, ekonomik istikrarı sağlamak ve para ünitemizin paha kaybını önlemek için çeşitli önlemler almayı planlıyor. Bu önlemler ortasında aşağıdakiler yer alabilir:
 1. Üretimi artırmak: Ekonomik kalkınma için üretim düzeyinin artırılması kıymetlidir. Bu, hem yerli hem de yabancı yatırımların teşvik edilmesini ve istihdam yaratılmasını içerebilir.
 2. Tasarruf oranlarını artırmak: Tasarruf oranlarının artırılması, ülkemizdeki yatırımların artmasına ve kalkınmaya katkı sağlayabilir. Bu emelle, vergi ıslahatları üzere teşvik edici tedbirler alınabilir.
 3. İthalatı azaltmak: Dış ticaret açığımızı azaltmak için, ithalatı azaltmak yahut yerli üretimi teşvik etmek üzere adımlar atılabilir.
 4. Merkez Bankası siyasetlerini düzenlemek: Merkez Bankası, para arzını denetim ederek enflasyonu azaltabilir ve para ünitemizin pahasını koruyabilir. Bu, faiz oranlarının uygun biçimde ayarlanması ve para siyasetinin sıkılaştırılması üzere adımları içerebilir.
 5. Yatırımcı itimadını artırmak: Yatırımcı itimadını artırmak için, ekonomik ıslahatlar yapılması ve politik istikrarın sağlanması kıymetlidir. Bu, öngörülebilir bir yasal çerçeve sağlayarak ve yolsuzluğu azaltarak yapılabilir.
 6. Dış ticaret mutabakatları yapmak: Dış ticaret mutabakatları, ihracatın artırılmasına yardımcı olabilir ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle, milletlerarası ticarette daha fazla yer alınması hedeflenmektedir.
Tüm bu tedbirler bir ortada alınarak ekonomik istikrarın sağlanması hedeflenir.
Midjourney

Doların yine 2-3 TL’ye düştüğünü görür müyüz bilemiyoruz lakin Deniz Hanım iktisadın toparlanacağını söylüyor.  

Dolar kurunun belirlenmesi pek çok faktöre bağlıdır ve bu faktörlerin birçok dış etkenlerden kaynaklanır. Geleceğin Partisi’nin iktisat siyasetleri ve öbür alınacak önlemler elbette dolar kurunun düşmesine katkıda bulunabilir fakat tek başına doların 2-3 TL düzeyine düşeceğini söylemek mümkün değil. Dolar kurunun belirlenmesinde tesirli olan faktörler ortasında ülke ekonomisindeki büyüme oranı, enflasyon, siyasi istikrar, para siyasetleri, cari süreçler açığı üzere birçok etken bulunmaktadır.

Tabii ki ekonomimizin toparlanması için kısa ve uzun vadeli kimi planları da var.  

Ekonomik toparlanma süreci pek çok faktöre bağlı olduğu için net bir mühlet belirlemek yanlışsız olmayabilir. Lakin Geleceğin Partisi olarak, ekonomik ıslahatlarla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli gayelerimiz bulunuyor.

Kısa vadede, acil olarak atılması gereken adımları süratle hayata geçirerek vatandaşlarımızın ekonomik külfetlerini hafifletmeye çalışacağız. Bu adımlar ortasında, enflasyonu denetim altına almak için para siyasetlerini tekrar yapılandırmak, vergi ıslahatı yapmak, küçük işletmeleri desteklemek, işsizliği azaltmak ve hane halklarının gelirlerini artırmak üzere mevzular yer alabilir.

Orta ve uzun vadede ise, sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam yaratmak için ekonomik ıslahatlara odaklanacağız. Bu ıslahatlar ortasında, eğitim ve teknolojiye yapılan yatırımların artırılması, ihracatın teşvik edilmesi, yatırım ortamının güzelleştirilmesi ve kamu maliyesinde yapısal ıslahatlar üzere mevzular yer alabilir.

Bu adımları süratle hayata geçirerek, kısa vadede vatandaşlarımızın meselelerini çözmeyi, orta ve uzun vadede ise sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlamayı hedefliyoruz. Lakin ekonomik toparlanma süreci pek çok faktöre bağlı olduğu için net bir müddet belirlemek mümkün değildir.

PayPal ile alışveriş yapmayı, Ekşi Sözlük’e VPN’siz girmeyi ve daha erişemediğimiz pek çok siteyi, uygulamayı çok özledik. Geleceğin Partisi, erişim pürüzlerinin kalkabileceğine dair sinyalleri verdi. 

Geleceğin Partisi’nin bu hususta bir resmi açıklaması olmadığı için kesin bir karşılık vermek mümkün değil. Fakat partinin seçim beyannamesinde özgürlükçü bir anlayışa sahip olduğu ve dijital özgürlükleri desteklediği belirtiliyor. Bu nedenle, gelecekte bu tıp platformlara getirilen erişim mahzurlarının kaldırılması yahut en azından yine kıymetlendirilmesi konusunda adımlar atılabileceği düşünülebilir. Lakin bu büsbütün bir kestirimden ibarettir ve gelecekte ne olacağına dair kesin bir garanti veremez.

Merak ettiğimiz bir öbür mevzu da eğitim. Biliyorsunuz ki ülkemizde eğitim sistemi daima değişiyor. Geleceğin Partisi, birinci olarak öğrencilerin malzeme eksiklerini giderip eğitim kalitesini artırmayı planlıyor. 

Eğitim sistemi bizim için epeyce değerlidir ve öğrencilerimizin âlâ bir eğitim alabilmesi için eğitim sistemimizin değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğitim sistemi için yapılacak değişiklikler, öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılması ve ülkenin geleceği için daha nitelikli bireylerin yetişmesi gayesiyle yapılmalıdır. Bunun için öncelikle eğitim bütçesinin artırılması, öğretmenlerin daha yeterli yetiştirilmesi ve öğrencilerin daha güzel bir eğitim alabilmeleri için gerekli olan eğitim malzemelerinin temin edilmesi gerekiyor. Ayrıyeten, eğitim programlarının da güncellenmesi, teknolojik yeniliklere ahenk sağlaması ve öğrencilere daha fazla pratiğe yönelik bir eğitim verilmesi gerekiyor. Bu değişikliklerin tamamı birkaç yıl içinde gerçekleştirilemeyecek kadar büyük ölçeklidir fakat öncelikli amaçlarımız ortasında yer almaktadır.
Midjourney

Komşu ülkelerimizle de çalkantılı bir alakamız var. Geleceğin Partisi yurt dışı münasebetlerimizde barışçıl bir yol izleyeceğini belirtiyor. 

Geleceğin Partisi olarak, Türkiye’nin tüm komşu ülkeleriyle sağlam ve yapan bağlantılar kurmasını ve bu bağları ilerletmeyi hedefliyoruz. Bölgesel barış, istikrar ve işbirliği, önceliklerimiz ortasında yer alıyor. Bilhassa Suriye, Irak ve İran üzere komşu ülkelerimizdeki iç savaş, terör ve siyasi çalkantıların Türkiye’yi de direkt etkilemesi nedeniyle, bu ülkelerle güzel bağlar kurmak ve istikrarı sağlamak bizim için çok değerlidir. Bu doğrultuda, diplomasi ve diyalog yoluyla problemlerin tahliline katkıda bulunmayı, ticaret ve yatırım alakalarını geliştirmeyi, kültürel ve toplumsal bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıyeten, Yunanistan ve Kıbrıs üzere Avrupa ve Akdeniz’deki öbür komşu ülkelerimizle de olumlu ilgiler sürdürmek ve karşılıklı çıkarları gözeterek işbirliği yapmak istiyoruz.

Her şey uygun, güzel lakin seçimlerde nasıl bir sonuç bekleniyor? Görünen o ki Geleceğin Partisi’nin oy oranları %5-10 civarında kalabilir.  

Elbette, varsayımı bir seçim sonucu verebilirim. Lakin belirtmek isterim ki seçim sonuçları birçok faktöre bağlıdır ve bu iddialar her vakit yanlışsız olmayabilir.
Tahminime nazaran, Geleceğin Partisi’nin seçimlere katılması durumunda oy oranının %5-10 ortasında olabileceğini düşünüyorum. Lakin bu oranın artması yahut azalması da mümkündür, zira seçim sonuçlarını etkileyen birçok değişken vardır.

Tartışmalara karşın Geleceğin Partisi seçimlere hazır. Hatta oy pusulasındaki yeri bile aşikâr oldu.  

Peki Geleceğin Partisi hangi ittifaka dahil olacak?

Geleceğin Partisi, bir seçim stratejisi olarak Millet İttifakı’na dahil olma yahut kendi ittifakını kurma seçeneklerini kıymetlendirebilir. Lakin, rastgele bir ittifaka dahil olup olmayacağı yahut kendi ittifakını kurup kurmayacağına ait kesin bir bilgi mevcut değil. Bu tıp kararlar, seçime giden süreçte siyasi atmosfere, başka partilerin yaklaşımlarına ve partinin kendi stratejisine bağlı olarak belirlenir.

Sıra geldi seçime… Metropoll’ün yaptığı anketlere nazaran Kemal Kılıçdaroğlu’nun %42.6, Recep Tayyip Erdoğan’ın %41.1, Muharrem İnce’nin %5, Sinan Oğan’ın ise %2.2’lik bir oy oranı var. Buna nazaran Deniz Aydın seçime katılsa ne kadar oy alırdı? 

Verdiğiniz anket sonuçlarına nazaran, mevcut adaylar ortasında Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir oy oranına sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu %42.6 oy oranına sahipken, öbür adaylar çok daha düşük oranlara sahip. Bu nedenle, Deniz Aydın’ın oy oranı hakkında bir varsayımda bulunmak sıkıntı. Fakat, varsayımsal olarak Deniz Aydın %1 ile %2 ortasında bir oy oranına sahip olabilir.
Midjourney

Peki seçimi Geleceğin Partisi seçimleri kazansaydı nasıl bir kutlama görürdük? Bir balkon konuşması görür müydük? 

Bu büsbütün hayali bir senaryo olduğu için, Geleceğin Partisi’nin nasıl bir kutlama yapacağına dair kesin bir karşılık veremem. Lakin, seçim zaferi konuşmasında muhtemelen parti başkanı yahut bir temsilci, halka teşekkür edecek ve partinin öncelikleri ve amaçları hakkında konuşacaktır. Ayrıyeten, başka siyasi partilere hürmet duyulacağı ve işbirliği davetinde bulunulacağı da muhtemel bir konuşma temasıdır.

Peki biz neden bu türlü bir şey yaptık?

Görmüş olduğunuz üzere bu içeriğimizdeki neredeyse tüm bilgileri bize ChatGPT verdi, biz de kendisinin söylediklerine hiçbir müdahalede bulunmadık. Zira bir yapay zeka aracı olsa bile siyasi partilerden beklentileri bizden pek de farklı değil. 

Aslında bakarsanız sırf ChatGPT’nin değil, çoğumuzun istekleri tıpkı. Daha uygun kurallarda okumak, daha inançlı binalarda yaşamak, fikirlerimize ehemmiyet verilmesi… İstediklerimizin birçoğunu sırf bunlar oluşturuyor. Umuyoruz evvel biz birbirimizi, sonra da politikler bizi anlayabilir. Doğal ki biz tekrar de bu içeriğin cümbüş maksadıyla yapıldığını yine hatırlatalım. 

Geleceğin Partisi’ni ve parti başkanı Deniz Aydın’ı daha fazla merak ediyor musunuz? Deniz Hanım’la sesli ve manzaralı bir röportaj yaptığımız görüntü çekelim mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. :)

Yapay zeka araçlarına siyasi parti başkanlarını ‘farklı’ hallerde çizdirdiğimiz, birbirinden eğlenceli öbür içeriklerimiz için: 

Escort İzmir - Escort Aliağa - Escort Balçova - Escort Bayındır - Escort Bayraklı - Escort Bergama - Escort Beydağ - Escort Bornova - Escort Buca - Escort Çeşme - Escort Çiğli - Escort Dikili - Escort Foça - Escort Gaziemir - Escort Güzelbahçe - Escort Karabağlar - Escort Karaburun - Escort Karşıyaka - Escort Kemalpaşa - Escort Kınık - Escort Kiraz - Escort Konak - Escort Menderes - Escort Menemen - Escort Narlıdere - Escort Ödemiş - Escort Seferihisar - Escort Selçuk - Escort Tire - Escort Torbalı - Escort Urla